اهدای عضو

این واحد با ارتباط روزانه و مستمر با بیمارستان ها و مراکز در مانی وشناسایی بیماران مرگ مغزی بالقوه وبالفعل ونگهداری مناسب از این بیماران پس از اخذ رضایت ازخانواده بیمار با همکاری واحد گیرندگان جهت اهداء عضو به بیماران نیازمند فعالیت می نماید. شرح فعالیت این مجموعه پس از معرفی بیمار مرگ مغزی به ترتیب بدین شرح است:
مرحله اول: شناسایی بیمار مرگ مغزی
مرحله دوم: معیارهای لازم برای اهدای عضو
مرحله سوم: اخذ رضایت از خانواده بیمار مرگ مغزی
مرحله چهارم: مراقبت از بیمار مرگ مغزی از زمان معرفی تا برداشت  عضو (هاروست)
جهت ثبت نام اینجا کلیک نمائید

About

بیشتر بدانیم

واحد فراهم آوری اعضاء بیمارستان سینا در سال 1386 تاسیس گردید و کار خود را به طور رسمی از سال 1388 آغاز نمود.
اعضاء تیم فراهم آوری اعضاء بیمارستان سینا :
ریاست واحد : آقای دکتر غلامرضا پورمند 
مسئول واحد: خانم دکتر ساناز دهقانی 
هماهنگ کننده و مددکارواحد : خانم مریم پورحسین 
هماهنگ کننده و انتقال دهنده: آقای محسن همتی 
هماهنگ کننده: خانم فریبا حیدری
هماهنگ کننده: خانم سحر خاوری
هماهنگ کننده: خانم زینب منصوری
مسئول روابط عمومی : آقای رضا آسیابی
همکاران ICU : خانم قاسم نژاد و خانم عادله عادلی پور، آقای عیسی فرهادی
همکاران اتاق عمل : خانم جورابچی سرپرستار و سایر پرسنل اتاق عمل 
پزشکان تائیید کننده : 
نورولوژیست : آقای دکتر صحرائیان ، آقای دکتر عظیمی ، آقای دکتر قینی ، آقای دکتر معتمدی و خانم دکتر تقاء، خانم دکتر احمدی، آقای دکتر مقدسی
نوروسرجری: آقای دکتر کتابچی 
متخصص بیهوشی: آقای دکتر خاجوی و آقای دکتر نجفی 
نفرولوژیست : خانم دکتر رازقی وخانم دکتر رهبر ، خانم دکتر اقصایی فر، خانم دکتر رحیم زاده 
متخصص قلب : آقای دکتر کربلایی ، آقای دکتر سلیمانی ،خانم دکتر سادات ناصری ، خانم دکتر اشرف ، خانم دکتر رضایی
پزشکی قانونی: دکتر نازپرور

اخبار و رویدادها

مشاهده آرشیو اخبار و رویدادها team

درباره واحد فراهم آوری بیمارستان سینا

 واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشكي تهران كه در بيمارستان سینا مستقر مي باشد یکی از مهمترین واحد های فراهم آوري اعضاي پیوندی دانشگاه علوم پزشکی تهران مي باشد. این واحد زير مجموعه اداره پيوند و بيماري هاي خاص در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و اين اداره نیز تحت سرپرستي مستقيم معاونت درمان قرار دارد. اين واحد  یکی از فعالترين واحد فراهم آوری ايران مي باشد كه با شناسايي موارد مشكوك به مرگ مغزي و اخذ رضايت به اهداي عضو از خانواده هاي ايشان هدف مقدس كمك به بيماران نيازمند پيوند اعضا را دنبال مي كند.