اخبار و رويدادها31 اردیبهشت ماه از سال گذشته در تقویم رسمی کشور به نام روز اهدای عضو اهدای زندگی نام گذاری شده است ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
در آخرین روزهای اسفند مردی 54 ساله زندگی آفرین شد ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
دکتر ساناز دهقانی، مسئول واحد فراهم آوری اعضاء بیمارستان سینا، با ارسال پیامی آغاز سال 1397 را تبریک و تهنیت گفت: متن پیام به شرح زیر می باشد: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
با اهدای عضوء، زندگی را به جا نهاد و رفت ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
معلمی که با اهدای عضو، درس ایثار را تدریس کرد ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
جوانی که با رفتنش زندگی را ماندگار کرد ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
مردی که با اهدای عضوء جان دو تن را نجات داد ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
اهدای عضو جوانی جان 6 نفر را نجات داد ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
دوباره زیستن میراث او بود ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
مردی از اهالی هشتگرد با اهدای عضوء در بیمارستان سینا نجات بخش شد ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
اهدای اعضاء جوانی تهرانی، جان 4 نفر را نجات داد ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
مردی که با رفتنش جان 3 تن را نجات داد ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
جوانی با اهدای عضوء، جان 4 نفر را نجات داد ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
مردی که با پایان زندگی خود به دیگر همنوعانش جان تازه ای بخشید ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
اهدای عضو مردی 57 ساله در بیمارستان سینا ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
مادری که با اهدای عضوء زندگی بخش شد ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
مردی از اهالی کرج با اهدای عضو در بیمارستان سینا احیا گر زندگی شد ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
بانویی که زندگی بخش شد ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
اهدای عضوء مردی از اهالی کرج در بیمارستان سینا ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
تقدیر از دکترساناز دهقانی، مسئول تخصیص عضو وزارت بهداشت در جشن نفس ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

  از صفحه : 1 تا 4  1 - 2 - 3 - 4 -