اخبار و رويدادها



وحید دل افروز مردی زندگی را با اهدای عضو بدرود گفت ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
دست روزگار گل دیگری را چید/ دکتر شهرام گوران به ابدیت پیوست ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
ایران رحمتی پور، بانویی که زندگی بخش شد ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
هاجر مرادی، پزشکی که با مرگش بر رسالت پزشکی خود مهر تایید زد ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
سید عباس حسینی تبار، مردی از اهالی سمنان با اهدای عضوء جان 5 نفر را نجات داد ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
پروین قنبرزاده، بانویی در حالی زندگی را بدرود گفت که جان دوباره ای به هموطنان خود بخشید ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
پریا محمدی، جوانی که احیاگر زندگی شد ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
سینا شکاری جان 3 تن را نجات داد ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
مسلم محمدی اهداگر زندگی شد ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
حسین دباج با اهدای عضوء جان 4 تن را نجات داد ۱۳۹۷/۰۷/۱۳
زاهد صمدی با اهدای عضو نجات بخش شد. ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
جواد قربانی زوارکی در حالی دعوت حق را لبیک گفت که جان دیگر هموطنان خود را نجات داد ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جواد دولت آبادی با اهدای عضو جان 4 تن را نجات داد ۱۳۹۷/۰۶/۲۹
هلیا رجب زاده با گشودن پرهای پروازش به آسمان، زندگی را به زمینیان بخشید ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
علی تاجیک با اهدای عضو جان 5 تن را نجات داد ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
سید یداله کاردان جان 3 تن را نجات داد ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
مجید حبیبی با اهدای عضوء، زندگی بخش شد ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
محمد صادق زاده، مردی که رفت تا زندگی باقی بماند ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
علی رسولی در حالی خاموشی گزید که با اهدای عضو روشنایی زیستن را به ارمغان آورد ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
خان اوغلان سلیمانی در حالی دیده بر جهان بست که نگاه دیگران را به زندگی روشن کرد ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

  از صفحه : 1 تا 6  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ... -