اخبار و رويدادهادوباره زیستن میراث او بود ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
مردی از اهالی هشتگرد با اهدای عضوء در بیمارستان سینا نجات بخش شد ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
اهدای اعضاء جوانی تهرانی، جان 4 نفر را نجات داد ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
مردی که با رفتنش جان 3 تن را نجات داد ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
جوانی با اهدای عضوء، جان 4 نفر را نجات داد ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
مردی که با پایان زندگی خود به دیگر همنوعانش جان تازه ای بخشید ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
اهدای عضو مردی 57 ساله در بیمارستان سینا ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
مادری که با اهدای عضوء زندگی بخش شد ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
مردی از اهالی کرج با اهدای عضو در بیمارستان سینا احیا گر زندگی شد ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
بانویی که زندگی بخش شد ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
اهدای عضوء مردی از اهالی کرج در بیمارستان سینا ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
تقدیر از دکترساناز دهقانی، مسئول تخصیص عضو وزارت بهداشت در جشن نفس ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
جریان دوباره زندگی با اهدای عضوء مردی از اهالی کرج ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
بوسه وزير بهداشت بر دستان پدرى كه اعضاى نوجوان مرگ مغزى اش به ٥ نفر زندگي بخشيد ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
مدالی که بر سینه او درخشید پیام آور زندگی دوباره بود ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
زندگی را با ایثار به پایان برد ۱۳۹۶/۰۸/۲۶
مردی که با رفتنش زندگی را باقی گذاشت ۱۳۹۶/۰۸/۲۵
اهدای عضو بانویی زنجانی در بیمارستان سینا ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
صدای نفس هایش هنوز به گوش می رسد ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
او رفت تا زندگی با تمام زیبای هایش باقی بماند ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

  از صفحه : 1 تا 4  1 - 2 - 3 - 4 -