اخبار و رويدادهامحمد گنجی با اهدای عضو، زندگی بخش شد ۱۳۹۶/۰۶/۲۶
اهدای عضو، اهدای زندگی ضربان قلب مادر هیچگاه از تپش باز نخواهد ایستاد ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
دختری که با اهدا عضو چراغ زندگی دیگران را روشن کرد ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
اهدای عضو دو جوان سمنانی و همدانی در یک روز در بیمارستان سینا ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
اصغر عظيمي موفقيت من مرهون ايثار و گذشت خانواده اي است که با اهداي عضو عزيزشان زندگي دوباره به من بخشيدند ۱۳۹۶/۰۶/۰۹
رفتن او آغازی شد برای ماندن دیگران ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
اهدای عضو مردی از تبار زنجان در بیمارستان سینا ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
لبخند زندگی دوباره با اهدای عضو مردی از اهالی کرج ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
کودکی 5 ساله که در بیمارستان سینا زندگی بخش شد ۱۳۹۶/۰۵/۲۶
اهدای عضو بانویی از اهالی تبریز در بیمارستان سینا ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
روز خبرنگار گرامی باد ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
اهدای عضو نوجوان 16 ساله در بیمارستان سینا ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
اهدای عضو جوان 30 ساله خرمدره ای در بیمارستان سینا ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
اهدای عضو بانوی یزدی در بیمارستان سینا ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
مردی از اهالی زنجان با اهدای عضو احیاگر زندگی شد ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
مریم بخشی جبار 22 ساله از شهروندان مقیم شهر کرج در بیمارستان سینا اهدای عضو شد ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
محمد حسین 5 ساله چشمانش را در حالی می بندد که صدای قلب کوچکش هنوز شنیده می شود ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
اهدای عضو اهدای زندگی اهدای عضو شهروند کرجی در بیمارستان سینا ۱۳۹۶/۰۴/۰۶
ترسیم زندگی دوباره با اهدای عضو شهروندی از کرج ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
ولی محمدی با اهدای عضو احیاگر زندگی شد ۱۳۹۶/۰۳/۲۸

  از صفحه : 1 تا 3  1 - 2 - 3 -