اخبار و رويدادهاجواد قربانی زوارکی در حالی دعوت حق را لبیک گفت که جان دیگر هموطنان خود را نجات داد ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جواد دولت آبادی با اهدای عضو جان 4 تن را نجات داد ۱۳۹۷/۰۶/۲۹
هلیا رجب زاده با گشودن پرهای پروازش به آسمان، زندگی را به زمینیان بخشید ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
علی تاجیک با اهدای عضو جان 5 تن را نجات داد ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
سید یداله کاردان جان 3 تن را نجات داد ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
مجید حبیبی با اهدای عضوء، زندگی بخش شد ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
محمد صادق زاده، مردی که رفت تا زندگی باقی بماند ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
علی رسولی در حالی خاموشی گزید که با اهدای عضو روشنایی زیستن را به ارمغان آورد ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
خان اوغلان سلیمانی در حالی دیده بر جهان بست که نگاه دیگران را به زندگی روشن کرد ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
حسین دقیق نوجوانی که با اهدی عضو، آرزوهای بلندش را به دیگر سپرد ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
احمد علی با طایفه جان 4 نفر را نجات داد ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
صادق سرمدی با اهدای عضو، 2 تن را نجات داد ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
جوانی که زندگی را به یادگار گذاشت ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
مردی از اهالی شاهرود با اهدای عضو جان 3 تن را نجات داد ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
جوانی سبزواری با اهدای عضو، لبخند دوباره زیستن را بر لبان 4 تن نشاند ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
بانویی که با اهدای عضو، لحظات سبز زندگی را تقدیم بیماران کرد. ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
شور و نشاط جوانی اش را بخشید و رفت ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
او با اهدای عضو، پایان بخش درد دیگران شد ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
او در حالی غروب کرد که طلوع زندگی را برای دیگران رقم زد ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
خواهری که با اهدای عضو راه برادر شهیدش را ادامه داد ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

  از صفحه : 1 تا 6  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ... -